All posts by tony

Снимки от посещението на НЧ „Братолюбие – 1884“ в Бабаески, Турция

Празник на децата в Бабаески,Република Турция
Двудневната визита на децата от Любимец отново бе демонстрация на българските традиции и красотата на българския фолклор.
23 април е Денят на детето в Турция- най-истинския празник!
Няма граници за децата по света,когато става дума за таланта и чистотата в приятелските отношения.
Сърдечни и гостоприемни,партньорите ни от гр.Бабаески и този път не спряха да аплодират и истински наслаждават, на изпълненията на децата от Любимец.
Аплодисментите и подаръците,които получиха лично от кмета на гр.Бабаески-Абдулах Хаджи са доказателство за добрите отношения и уважителност.
Личната визита на Кмета на община Любимец инж.Ан.Анастасов винаги е била морална подкрепа, за това което правим с любов и ентусиазъм.
Чистите усмивки, смях и благодарност на децата са най-голямата награда ,която получаваме на финал.
Благодарим Ви!!!

IMG_1960 IMG_1957 IMG_1955 IMG_1953 IMG_1951 IMG_1950 IMG_1946 IMG_1937 IMG_1933 IMG_1928 IMG_1922 IMG_1910 IMG_1908 IMG_1902 IMG_1895 IMG_1892 IMG_1891 IMG_1884 IMG_1881 IMG_1877 IMG_1875 IMG_1874 IMG_1869 IMG_1868 IMG_1865 IMG_1860 IMG_1858 IMG_1852 IMG_1846 IMG_1844 IMG_1840 IMG_1839 IMG_1838 IMG_1837 IMG_1835 IMG_1833 IMG_1829 IMG_1827 IMG_1825 IMG_1823 IMG_1820 IMG_1819 IMG_1818 IMG_1817 IMG_1814 IMG_1811 IMG_1810 IMG_1808 IMG_1805 IMG_1804 IMG_1801 IMG_1799 IMG_1795 IMG_1789 IMG_1785 IMG_1778 IMG_1777 IMG_1776 IMG_1775 IMG_1774 IMG_1773 IMG_1771 IMG_1770 IMG_1769

Снимки от постановката „5 БГ КИФЛИ“

УСПЕХ  ЗА  ТЕАТРАЛНА  СТУДИЯ  „ СТОЙЧО МАЗГАЛОВ“

При  огромен  успех  премина премиерата на Театрална студия „Стойчо Мазгалов“ – „5 BG кифли“ по мотиви на Иво Сиромахов и режисьора –  актьор Стефан Цирков.

Сцената бе заредена с младостта и енергията на момичетата, които с убедителен талант, неподправен хумор и много истински  се превъплътиха в  съвременните образи на днешните „кифли“.

Много силно се оказа и присъствието на публиката в залата, която с аплодисменти и смях,  посрещаше всяка поредна сцена от спектакъла.

На финала участничките бяха затрупани с цветя и възторжени поздравления за доброто представяне.

Поздравителният адрес от Кмета на Община Любимец инж. Анастас Анастасов към г-н Цирков и участничките, бе поредния жест на уважителност за таланта и смелостта на младите хора.

Заради интереса към новото заглавие през следващите дни е предвидено още едно представление, за което допълнително ще бъдете уведомени.

IMG_1971 IMG_1973 IMG_1980 IMG_1983 IMG_1988 IMG_1994 IMG_1996 IMG_2006 IMG_2009 IMG_2010

17мар/14

ТГС България – Турция

P1260077Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) се финансира от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Турция чрез държавния бюджет. Програмният документ, изготвен съвместно от двете страни в партньорство с националните, регионални и местни заинтересовани лица беше одобрен от Европейската Комисия на 20 декември 2007 г. (Решение № 6477). Той определя общата рамка на интервенцията на ИПП в програмата за транс-граничната област. Програмата е своеобразно продължение и надграждане на програмите „Инициатива външни граници” и ФАР – Трансгранично сътрудничество между България и Турция.

Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и културни институции  и др. в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион, който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво NUTS III) – области Бургас, Хасково и Ямбол за Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) – провинции Одрин и Къркларели.