Филм за трансграничния регион


Филмът представя природните дадености и кулутрно – историческото наследтсво на общините Любимец и Люлебургаз. Той е изработен със средства на проекта от филмово студио „КОНАС“ ЕООД град Хасково.