За проекта

      Проект „Съхранение на културното и историческо наследство на общините Любимец и Люлебургаз“

Ref. № 2007CB16IPO008 – 2011 – 2 – 095 

Водещ партньор : 

 • Читалище „Братолюбие – 1884″, гр. Любимец

Партньори :            

 • Община Любимец,  Република България
 • Община Люлебургаз, Република Турция

Продължителност:  14 месеца + 3 месеца удължение

Старт на проекта:    19.04.2013 г.

Край на проекта :     19.09.2014 г.

Общата цел на проекта е да съхрани историческото и културно наследство в транс-граничния регион

Специфични цели:

 • Да съхрани местното културно-историческо наследство от национално и международно значение чрез реставриране на турската баня “Sokullu Mehmed Pasha Hammam” и обновяване на Читалище „Братолюбие – 1884”
 • Да създаде благоприятни условия за развитие на културен туризъм в трансграничния регион
 • Да повиши информираността на населението относно съхранение на националните традиции и идентичност и да популяризира транс-граничното културно наследство

Дейности по проекта:

 • Тръжни процедури за строителство и строителен надзор на строително-монтажни работи в Читалище „Братолюбие – 1884”
 • Строително-монтажни работи в Читалище „Братолюбие – 1884″
 • Тръжни процедури за доставка на вътрешно обзавеждане за Конферентната зала в комплекс „Sokullu Mehmed Pasha Hammam“
 • Доставка на вътрешно обзавеждане за Конферентна зала в комплекс „Sokullu Mehmed Pasha Hammam“
 • Провеждане на българо-турски фолклорен фестивал в реновираната сграда на Читалище „Братолюбие – 1884“
 • Организиране на фото-изложение „Културното наследство на Одринска Тракия“ в обзаведената и оборудвана Конферентна зала в комплекса „Sokullu Mehmed Pasha Hammam“

Очаквани резултати от реализирането на проекта:

 • Ремонтирана обща площ от 3 300 кв.м. в Читалище „Братолюбие – 1884”
 • Обзаведена и оборудвана Конферетна зала във вече реставрирания комплекс  „Sokullu Mehmed Pasha Hammam“
 • Съхранено природно културно и историческо наследство
 • Повишена информираност относно българските и турските исторически и национални традиции
 • Повишена информираност на обществото относно съхранението на националните традиции и идентичност

Целеви групи:

 • Жителите на транс-граничния регион
 • Читалище „Братолюбие – 1884” заедно с неговите самодейни състави
 • Местни и международни туристи
 • Бизнеса от двете страни на границата