Изпълнение на проекта

Изпълнени дейности по проекта

  • Тръжни процедури за строителство и строителен надзор на строително монтажни работи в Читалище „Братолюбие – 1884”
  • Строително-монтажни работи в Читалище „Братолюбие – 1884″
  • Тръжни процедури за доставка на вътрешно обзавеждане за Конферентната зала в комплекс „Sokullu Mehmed Pasha Hammam“
  • Доставка на вътрешно обзавеждане за Конферентна зала в комплекс „Sokullu Mehmed Pasha Hammam“
  • Провеждане на българо-турски фолклорен фестивал в реновираната сграда на Читалище „Братолюбие – 1884“

Планирани дейности по проекта

  • Организиране на фото-изложение „Културното наследство на Одринска Тракия“ в обзаведената и оборудвана Конферентна зала в комплекса „Sokullu Mehmed Pasha Hammam“